[JAS (หุ้น)] ถ้ากองทุนIF คืนทุนเรื่อยๆจนหมด ใครเป็นเจ้าของ สินทรัพย์ที่มีอยู่ครับ

คุณBirthB จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ JAS (หุ้น) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[JAS (หุ้น)] ถ้ากองทุนIF คืนทุนเรื่อยๆจนหมด ใครเป็นเจ้าของ สินทรัพย์ที่มีอยู่ครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง JAS (หุ้น), การลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google