[กรมปศุสัตว์] ASF-โควิด ทุกข์เกษตรกรเลี้ยงหมู หวังผู้บริโภคเข้าใจ

คุณนายสามเหลี่ยม จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[กรมปศุสัตว์] ASF-โควิด ทุกข์เกษตรกรเลี้ยงหมู หวังผู้บริโภคเข้าใจ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง กรมปศุสัตว์, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สินค้าเกษตร, เศรษฐกิจ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google