[โทรศัพท์มือถือ] รับซื้อเบอร์ AIS ที่เปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี

คุณช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ โทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ว่า

รับซื้อเบอร์เครือข่าย AIS ที่เปิดใช้บริการมาอย่างน้อย 10 ปี จะเป็นรายเดือน หรือ เติมเงินก็ได้คะ... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[โทรศัพท์มือถือ] รับซื้อเบอร์ AIS ที่เปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง โทรศัพท์มือถือ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google