[กวดวิชา] เด็กยุคใหม่ ภาษาอังกฤษดีขึ้น แต่ภาษาไทยแย่ลง เป็นเพราะ

คุณย่านวดแมว จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ กวดวิชา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ว่า

เด็กยุคใหม่ ภาษาอังกฤษดีขึ้น แต่ภาษาไทยแย่ลง เป็นเพราะ ก. การเรียนการสอน เน้นไปที่ภาษาอังกฤษมากกว่า วิธีการสอบก็สอบในแบบปรนัย เด็กทุกคนสอบผ่านหมด ไม่มีตกซ้ำชั้น ข. ผู้ปกครองก็เน้นให้เรียนพิเศษภาษาอังก... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 3 ท่าน เกี่ยวกับ "[กวดวิชา] เด็กยุคใหม่ ภาษาอังกฤษดีขึ้น แต่ภาษาไทยแย่ลง เป็นเพราะ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง กวดวิชา, การศึกษา, ภาษาไทย


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google