[ประวัติศาสตร์] 11 โครงการก่อสร้างที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์

คุณravio จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 22 ท่าน เกี่ยวกับ "[ประวัติศาสตร์] 11 โครงการก่อสร้างที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google