[ประวัติศาสตร์] โดยทั่วไปแล้ว สมัยก่อนสงครามโลกคาั้งที่2เล็กน้อย จะสามารถสรา้ง รางรถไฟระยะทางราว100กิโลเมตร ได้ภายใน1ปีไหมครั

คุณสมาชิกหมายเลข 6384471 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[ประวัติศาสตร์] โดยทั่วไปแล้ว สมัยก่อนสงครามโลกคาั้งที่2เล็กน้อย จะสามารถสรา้ง รางรถไฟระยะทางราว100กิโลเมตร ได้ภายใน1ปีไหมครั"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google