[กลอนไทย] O ฟ้าคร่ำลมครวญ .. O

คุณสดายุ... จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ กลอนไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ว่า

O กัมปนาทวิชชุโชติ .. เหมือนโกรธเกรี้ยว จันทร์รูปเรียวเคยประดับก็ลับหาย อัสสุชลหล่นฟ้า .. กลับพร่าพราย- ด้วยชม้ายชายตา .. แฝงท่าที O ครั่นครื้น-เสียงลมฟ้า .. เสียงห่าฝน หากใจคนกลีบสุมาลย์เริ่มบานคลี่ ... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[กลอนไทย] O ฟ้าคร่ำลมครวญ .. O"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง กลอนไทย, บทกวี, วรรณศิลป์, แต่งกลอน


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google