[การบรรพชา (การบวชสามเณร)] สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ 1 ใน 14 สามเณรอรหันต์ ต้นแบบสามเณรที่ควรศึกษา

คุณสมาชิกหมายเลข 4434846 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ การบรรพชา (การบวชสามเณร) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 11 ท่าน เกี่ยวกับ "[การบรรพชา (การบวชสามเณร)] สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ 1 ใน 14 สามเณรอรหันต์ ต้นแบบสามเณรที่ควรศึกษา"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง การบรรพชา (การบวชสามเณร), ชีวประวัติบุคคล, พระไตรปิฎก, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google