[ศาสนา] ‘วิกรม กรมดิษฐ์’ ประกาศยกทรัพย์สิน 95% หรือ 20,000 ล้านบาท ให้สังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในโอกาสอายุครบ 70 ปี

คุณMahasati Neo จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ศาสนา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 3 ท่าน เกี่ยวกับ "[ศาสนา] ‘วิกรม กรมดิษฐ์’ ประกาศยกทรัพย์สิน 95% หรือ 20,000 ล้านบาท ให้สังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในโอกาสอายุครบ 70 ปี"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ศาสนา, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google