[พิธีกรรมทางศาสนา] อยากนับถือคริสต์ ขอคำแนะนำหน่อยครับ

คุณdoraeme จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ พิธีกรรมทางศาสนา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 4 ท่าน เกี่ยวกับ "[พิธีกรรมทางศาสนา] อยากนับถือคริสต์ ขอคำแนะนำหน่อยครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง พิธีกรรมทางศาสนา, พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน (ศีลล้างบาป), ศาสนาคริสต์, โบสถ์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google